פרק 5. ניתוח השיחות של המשא ומתן ההלכתי במשנה: היבטים מתחומי חקר השיח, הפרגמטיקה, ניתוח השיחה והרטוריקה