4.2.4.2 השימוש בגופים דקדוקיים המתייחסים למוען ולנמען

44 | פ ר ק 4 או לנמען, שיתואר בדרך 2 להלן, ורק בשלוש שיחות אין כינויים בתבניות הצגת הדעה או שימוש אחר בגופים דקדוקיים ( 64 , 91 ו- 95 להלן ) ; בשיחה אחת מהן ( 95 להלן ) נעדרים כינויים בתבניות הצגת הדעה בכתב יד קאופמן, אך בתרגום ובדפוסים תורגמו התבניות או הוצגו בתוספת כינוי : התבנית "אמ' ר' אליעזר", המופיעה פעמיים בשיחה זו, מתורגמת אצל דנבי ( עמ' 480 ) : R . Eliezer said to him , ובדומה לכך מתורגמת התבנית "אמ' ר' יהושע" ; בדפוסים של קהתי ושל אלבק וילון התבניות "אמ' ר' אליעזר" ו"אמ' ר' יהושע" מופיעות בצורה "אמר לו רבי אליעזר / יהושע" . 2 . בכמחצית מן השיחות יש שימוש בגופים דקדוקיים בתוך דברי המידיינים : בחלק מהן יש ש י מ ו ש ב ג ו ף מ ד ב ר א ו מ ד ב ר י ם בדברי המוען או המוענים ביחס 38 ובחלקן יש ש י מ ו ש ב ג ו ף נ ו כ חלעצמם ( % 36 מתוך 190 שיחות, 68 שיחות ) , 39 א ו נ ו כ ח י ם בדברי המוען או המוענים ביחס לנמעניהם ( % 34 , 65 שיחות ) . לדוגמה, בשלוש השיחות במובאה 4 א ב ג לעיל תלמידיו של רבן גמליאל משתמשים בפועל בגוף נוכח, המתייחס לרבן גמליאל, ובכינוי מושא חבור בגוף מדברים, המתייחס אלי...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית