4.2.4.1 השימוש בפנייה

42 | פ ר ק 4 השיחות בשלוש שיחות יש יותר מפנייה אחת : בשתי שיחות יש שתי פניות ( 57 א לעיל — "אלעזר בן עזריה" ו"ישמעאל אחי" ; 74 להלן — "פרושין" ו"מין גלילי" ) , ובשיחה אחת יש שלוש פניות ( 73 להלן — "פרושין" [ x 2 ] , "צדוקים" ) . יש לציין כי עשר השיחות שהפנייה מופיעה בהן מצויות בהקשרים סמוכים : שתיים מן השיחות מופיעות באותה משנה ( 71 א ב להלן ) , שלוש מהן מופיעות במשניות סמוכות ( 47 א לעיל, 73 ו- 74 להלן ) , ושתיים מהן מופיעות בהקשר קרוב ( בהפרש של שתי משניות זו מזו — 57 א להלן ו- 47 א לעיל ) ; וכך בולט עוד יותר השימוש המצומצם בפנייה בקורפוס השיחות . יש צ ו ר ו ת פ נ י י ה שונות שהמוען יכול להשתמש בהן ביחס לנמען . לפי טרייסי 33 צורת הפנייה נבחרת בהתאם לרמת הקרבה או הריחוק בין הדוברים וכן ורובלז, בהתאם לדמיון או להבדל ביניהם מבחינת מעמדם החברתי . עיון בצורות הפנייה בשיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה מראה כי הפנייה מופיעה בקורפוס בחמש צורות : 1 . ש ם פ ר ט י מופיע בשלוש שיחות : "יהושע" ( 71 א [ 2 ] להלן ) , "עקיבה" ( 71 ב [ 2 ] להלן וכן נ 44 ) — שתיים מהן מופיעות באותה משנה ( 71 א ב להלן ) ; 2...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית