4.2.3 תבניות הצגת הדעה בשיחות

36 | פ ר ק 4 20 תבניות אלו כוללות הדעה מכונות במחקר הספרותי של המדרש ד י ב ו ר י ה צ ע ה . אזכור ( ספציפי או כללי ) של המוען ושל הנמען באמצעות צירוף היחס לו ולעיתים באמצעות צירוף יחס נוסף הכולל את שם החכם . בבדיקת קורפוס המחקר של שיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה יוחסה לכל אחד מ- 240 חילופי הדברים שבקורפוס תבנית הצגת דעה . תבניות הצגת הדעה יוחסו לחילופי הדברים תוך חלוקתן לשלושה סוגים בהתאם לשלושת סוגי הצדדים המידיינים בשיחות שתוארו בסעיף 1 . 2 . 4 לעיל — איש פרטי וקבוצה, אנשים פרטיים וקבוצות . פירוט של תבניות הצגת הדעה בחלוקה לפי שלושת סוגי הצדדים המידיינים בשיחות מוצג בנספח 4 , עמ' 571— 179 . בכל אחד משלושת הסוגים של חילופי הדברים מפורטות תבניות הצגת הדעה המצויות בו . בפירוט התבניות מצוינים גם 21 תת-תבניות וגיוונים של התבניות . כדי שתיאור התבניות של הצגת הדעה בסעיף זה לא יתמקד בחלוקה לפי שלושת סוגי הצדדים המידיינים בשיחות וכדי לא להרחיב כאן בפרטים שונים ( תת-תבניות, גיוונים שבהן או סדר הופעתם של שני הצדדים המידיינים בתבנית ) , בסעיף זה יתוארו המגמות הכלליות שנמצאו בתבניות הצגת הדעה, והפרטי...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית