2.2 הצגת דעה ביחידת השיח של המשא ומתן ההלכתי

ש י ח ה ש ל מ ש א ומ ת ן ה ל כ תי ל ע ו מ ת ש י ח ו ת ו י ח י דו ת ש י ח א חר ו ת | 21 שמעון בן ננס : לא כי, אלא כבשים מעכבים את הלחם והלחם אינו מעכב את הכבשים, שכן מצינו [ . . . ] ( מנחות ד, ג ) בעל הדעה עשוי להיות לא רק חכם יחיד, אלא גם אסכולה הלכתית — בית הלל ובית שמאי, כמובא במובאה 24 למשל : 24 . כרם רבעי — בית שמי אומ' : אין לו חומש ואין לו ביעור . ובית הילל אומ' : יש לו [ . . . ] ( פאה ז, ו ) 15 סבור כי התבנית 'ר' x אומר' מייצגת דרגה נמוכה יחסית של נרטיביות, סימון-שושן ושאין היא מציינת טענה מסוימת שנאמרה מפי חכם בזמן מסוים, אלא דעה שחכם מסוים תומך בה . לדבריו, כאשר המשנה מעמתת שתי דעות מנוגדות המוצגות בתבנית זו, מתעוררת אשליה כי מדובר בדו-שיח, ולטענתו דרגת הנרטיביות של "ויכוחים" כאלה נמוכה ; הדעות אינן רציפות ואינן קשורות זו לזו, הסדר שלהן יכול להתהפך או שהן יכולות להופיע כל אחת לעצמה בלי שינוי במשמעותן . בישקו מציגה שתי תבניות אמירה המשמשות להצגת טענות הלכתיות בשם אומרן : ' x אומר' / 'אמר x ' ו'דברי x ' . על פי תיאורה, המבוסס על סדר נזיקין, לרוב התבנית השנייה משמשת כאשר תחילה מו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית