פרק 2. שיחה של משא ומתן הלכתי לעומת שיחות ויחידות שיח אחרות