1.2.2.1 הצדדים המידיינים

6 | פ ר ק 1 הם לרוב שניים ( למשל בשיחה במובאה 3 לעיל המידיינים הם רבי יהושע ורבי אליעזר ) ולעיתים נדירות שלושה מידיינים . לכן אם יש רצף של חילופי דברים שהמשתתפים בו משתנים במהלכו, למשל חכם אחד משוחח עם חכם אחר, ואחר כך החכם הראשון משוחח עם חכם שלישי, הרצף יתחלק לשתי שיחות נפרדות של משא ומתן ; בכל שיחה ייכללו חילופי הדברים שבין אותם שני צדדים — בשיחה הראשונה חילופי הדברים בין החכם הראשון לחכם השני, ובשיחה השנייה חילופי הדברים בין החכם הראשון לחכם השלישי . הצדדים המידיינים בשיחת המשא ומתן ההלכתי במשנה הם דמויות הלכתיות מן הסוגים המפורטים בסוף חלק 1 . 1 לעיל : חכמים יחידים, קבוצות חכמים או 11 עם זאת נמצאו הקשרים שהשיחה בהם נערכת בין תלמיד אסכולות של חכמים . או תלמידים ובין חכם, ובה התלמידים שואלים את החכם שאלת בירור בנוגע לעניין הלכתי או בנוגע לעצם ההלכה . למשל בשלוש השיחות המובאות במובאה 4 תלמידי רבן גמליאל שואלים אותו בעניין מעשים שעשה בניגוד למה שלימדם, ובמובאה 5 רבן גמליאל נדרש לקבוע הלכה בעקבות שאלתו של יועזר איש הבירה : 4 . חתן פטור מקריית שמע בלילה הראשון ועד מוצאי שבת אם לא עשה מע...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית