הקדמה

טז | ה ק ד מ ה במשנה בפרק זה נכללים היבטים מייצגים לניתוח השיחות, שאינם מקיפים את כל נושאי המחקר האפשריים . ב . דרך הצגת המובאות בספר הציטוטים מספרות התַּנאים בכל הספר לקוחים מאתר המרשתת "מאגרים", פרי עבודתו של מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית בהוצאת האקדמיה ללשון העברית . כדי להקל את קריאת המובאות נוספו בהן סימני פיסוק והושמטו מהן מקצת סימני ההתקנה המקובלים במפעל המילון ההיסטורי . בעקבות ההשמטה נעשו התיקונים המתבקשים בטקסט . עם זאת כמה מסימני ההתקנה הועתקו : [ ] תוספת במסירה ? ? ספק בקריאה ! ! צורה מוטעית או תמוהה { } מחיקת צורה מיותרת על ידי המתקין < 01 > תיקון של הציטוט מכ"י קאופמן לפי כ"י פרמה + < 01 > תוספת לפי כ"י פרמה בתוך ציטוט מכ"י קאופמן . הסימן 01 בסוף מראה מקום שבסוגריים מסמן שהוא מבוסס על כ"י פרמה, ולא על כ"י קאופמן . כאשר מופיע בציטוט מ"מאגרים" הרצף ייי לציון שם ה' הוא הוחלף בה' . רוב המובאות המדגימות בספר לקוחות משיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה, והמספור המלווה אותן משמש בהפניות אליהן במהלך הדיונים בספר . קורפוס המחקר כולל 190 שיחות של משא ומתן הלכתי מן המשנה, ואולם לא כולן...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית