פתח דבר

יד | פ ת ח דב ר התנאים והאמוראים וכן בסיס לניתוח של שיחות מסוגים שונים המופיעות בחיבורים אלו . תקוותי היא שהספר יהיה מצע לבחינת יחידת השיח של שיחת המשא ומתן ההלכתי בלשון חכמים, שבעקבותיו תיבחן השפה המדוברת ברובד זה וייחקרו גם יחידות שיח אחרות בלשון חכמים, ושהוא יקדם את העיסוק בתחומי המחקר הנידונים בו במסגרת מחקר לשון חכמים . המחקר על שיחות המשא ומתן ההלכתי החל באיסוף השיחות מן המשנה לקורפוס, המשיך בניתוח השיחות ובתיאור תופעות שונות בהן, והסתיים בכתיבת ספר זה . * * * אני מודה לבורא עולם על שאִפשר לי במסגרת המחקר להטות את אוזני לשיחות החכמים ועל שזיכני לברך על המוגמר בהוצאת ספרי הראשון . אני מודה מקרב לב לפרופ' משה בר-אשר, נשיא האקדמיה ללשון העברית, על שקיבל את הספר לפרסום בהוצאת האקדמיה, ונתן את עצותיו הטובות כדי לקדם את פרסום הספר . תודתי שלוחה לכל העוסקות בעבודת ההוצאה לאור של הספר . גב' ליזה מוהר, ראשת מדור ההוצאה לאור, ליוותה במקצועיות את כל שלבי העריכה והסדָר, והייתה אוזן קשבת לכל צורך שהתעורר במהלך הדרך ( גם בניסיונות לגייס מענקים לצורך מימון פרסומו ) . גב' רעות יששכר-טרכטמן ערכה ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית