״אמרו חכמים״: שיחות של משא ומתן הלכתי במשנה

"אמרו חכמים" שיחות של משא ומתן הלכתי במשנה רבקה שמש-ריסקין ״אמרו חכמים״ שיחות של משא ומתן הלכתי במשנה ס ד ר ת א ס ו פ ו ת ו מ ב ו א ו ת ב ל ש ו ן , לב בהוצאת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית עורך הסדרה : משה בר-אשר "אמרו חכמים" שיחות של משא ומתן הלכתי במשנה רב קה ש מ ש-ר י ס ק י ן עריכת לשון : רעות יששכר-טרכטמן © כל הזכויות שמורות לאקדמיה ללשון העברית, תשפ"ב מסת"ב : 9 - 086 - 481 - 965 - 978 סְדָר ועריכה במחשב : האקדמיה ללשון העברית הדפסה : דפוס פרינטיב, ירושלים  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית