מתוך החושך הגדול זרח אור הגבורה

אנחנו בדרך | 228 שהתעשת במהירות ופעל כמכונת מלחמה משומנת, ועורף שמשדר איתנות, תומך בחזית, ונחוש להמשיך עד להכרעתו המוחלטת של הצורר . המלחמה טלטלה את העם היושב בציון מקצה אל קצה . היא ערערה הנחות יסוד ופרדיגמות היסטוריות, עוררה בקרב רבים מחשבה עמוקה על מהותה של המדינה, המחישה את גורלו המיוחד של עמנו בהיסטוריה של העמים, החזירה אותנו אל מושכלות היסוד ואל ההכרה כי אנו עדיין נאבקים על קיומנו . לאחר חודשים ארוכים של ריב ומחלוקות, באה המלחמה וחידשה את הרעות . היא פתחה את הלבבות לאחווה ולאחדות, לא רק בחזית, גם בעורף . החברה הישראלית הבינה כי "רק ביחד ננצח" אינה סיסמא יפה, זהו כורח ! ומעל הלקחים שעוד יילמדו, יבלטו כלפיד בוער סיפורי הגבורה הרבים, בעורף שהיה לחזית ובשדה הקרב והתופת . הם יהיו לנו ולדורות הבאים מקור להשראה, למופת ולגאווה לאומית . סיפורי הגבורה הם סיפורינו . סיפור על אנשים שנעשו גיבורים בעל כורחם . סיפורם של מי שפעלו מתוך אמונה פנימית ומחוייבות לציווי האנושי — לא תעמוד על דם רעך . מתוך הכרה כי עכשיו זה התור שלנו . זוהי משימתינו . זהו סיפורה של אֶרֶץ אֲשֶׁר אֲבָנֶיהָ-בונֶיהָ בַרְזֶל ...  אל הספר
הוצאת סלע מאיר