אחרית דבר

| 225 אחרית דבר גיבורי הספר הזה, יחד עם גיבורים רבים מספור של ימי המלחמה — אזרחים ואנשי כוחות הביטחון, ילדים וזקנים, נשים וגברים, בעלי תפקידים ועוברי אורח — מסמנים לנו את החיים החדשים שנוכל להצמיח כאן עם שוך הקרבות . כל עוד רוחם תמשיך לפעם — נכונו לנו ימים גדולים של תקווה ובניין מחודש .  אל הספר
הוצאת סלע מאיר