אפילוג - נפש גדולה מותירה טביעת רגל קטנה

אפילוג 184 החיים . בתוך האחדות הבלתי ניתנת להגדרה מתרחשות מאליהן פעולות קטנות : גן הירק נשתל, נזרע ונקטף ; העצים נגזמים וניזונים מקומפוסט, שמקורו בלול התרנגולות ; מסיק הזיתים מפיק שמן למאכלי מלך . החיים נושמים את עצמם . במהלך השנים המשכתי להשתתף במספר רב של פעילויות בנושאי אקולוגיה ושלום . בנייה של בית ובנייה של שלום אינן כה רחוקות זו מזו . שתיהן דורשות איכויות וכוחות דומים ; גלים של אנרגיה וחמלה, מידה רבה של שלווה ואיזון הגוף והנפש, וכמוהם תחושת אפסות מתמדת כאדווה באוקיינוס . חיי הם מתנה, והדרך להודות על המתנה היא להעניק . האם גרמתי לשינוי כלשהו בסכסוך הלא פתיר במזרח התיכון, או במשבר האקולוגי החמור ? מי יודע ? על סמך מה אפשר למדוד שינוי ? איך יכול אדם לדעת מה או מי מביא לשינוי ? אני רק יודע, שכמו אפקט הפרפר, נפנפתי בכנפיי ודברים קרו . רון, למרבה הצער, לא שרד . לאחר כמה שנים הגידול חזר . הוא מת בשלווה יחסית . בדבריו האחרונים התחרט שלא נהנה מספיק בחייו . זמן קצר לפני מותו, כששאלתי אותו בבית החולים אם הוא צריך משהו, מלמל את המילה "שמפניה" . כדור הארץ מצוי כעת בסכנה ובסבל שגרמנו לו בעצמנו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ