אחרית דבר

130 דוד לוריא גם נטל לעצמו את עמדת שליח עמו ושופרו, הראוי מתוקף רקעו הייחודי להפריך את דברי הנאצה כנגד הליכות היהודים ומוצאם הנחות . מתוך כל אלה יש לראות את ההיקף הרחב של התוספות שהכניס לנובלה . אלו מבטאות את מעורבותו האישית והנפשית בעלילה . הזדהותו הגדולה של יוספוס עם מרדכי הביאה אותו לייחס לגיבורו תכונות נעלות, שבראשן החכמה והציות לחוק האלוהי . עלילתה המסועפת של הנובלה והקשריה הסמויים והגלויים למאורעות בני זמנו של יוספוס משמשים לו מצע רעיוני ואמנותי להפגנת עוצמת השכלתו ותחכומו . תוך שהפגין את שלל יכולותיו הספרותיות רקח יוספוס את מסריו האפולוגטיים, הפילוסופיים וההיסטוריוגרפיים לנובלה דרמטית והרמונית הנושאת את חותמו האישי ומשקפת את שיח תקופתו . משנקרתה ליוספוס ההזדמנות לעסוק בסיפור אסתר, הוא הרחיבו ושכללו מעבר לכל תיאור מקראי אחר שהביא ב קדמוניות . יוספוס, כמו בחייו גם בכתיבתו, השכיל לשלב אפוא שני עולמות : מהמדרש ומהכתבים האוטוריטטיביים של יהדות זמנו שאב את הפרטים ואת הלגיטימציה לעלילה, ומהעולם ההלניסטי אימץ את הסגנון הספרותי המשובח, וזה סייע לו להעמיד חיבור שישרת היטב את כוונתו האפולו...  אל הספר
רסלינג