ג הזהות הקיימת בין נוסחי המסורה, השבעים וקדמוניות

55 גרסת יוספוס למגילת אסתר יהדותו של מרדכי . אם כן, יהיה זה סביר להניח כי מידע זה לא הובא בשלב זה גם לידיעת אחשוורוש . לעומת זאת בבוקר יום המשתה השני המלך מצווה על המן המופתע לעשות את שהציע - במרדכי 102 מניין יודע המלך כי מרדכי יהודי ? זאת הטקסט אינו "הַיְּהוּדִי" . מגלה . בהמשך הדברים מודגש פרט מעניין : לאחר המשתה השני, אחרי שאיבד המן את מקומו, הִפגישה אסתר את מרדכי עם המלך 103 ברור כי בשלב זה המלך כבר יודע והציגה את הקשר ביניהם . 104 וכך רק לאחר המשתה השני מוזכרים בפעם כי אסתר יהודייה . 105 יוספוס אינו רוצה הראשונה ה"יהודים" כמתייחסים לאירוע . להשאיר כל פערי ידע בנושא, אלא הוא מבהיר נושא זה לפרטיו : בתום המשתה השני אסתר מגלה למלך את יחסיה המשפחתיים עם מרדכי, ורק לאחר מכן, היא מבקשת בפעם הראשונה בברור את הצלת העם היהודי ( קדמוניות 269 - 270 . 11 ) . המן מתוודע לראשונה ליהדותו של מרדכי מתוך שמרדכי סירב 106 אך האם הוא יודע על היותה של אסתר קרובת להשתחוות לפניו, משפחה של מרדכי ? לכך אין הכתוב מתייחס . לסיכום, בעת הדרמה במשתה השני המלך והמן יודעים על יהדותו של מרדכי, ואפשר כי הם מודעים לי...  אל הספר
רסלינג