ב שורשיה של מגילת אסתר ומקורותיו המשוערים של יוספוס

32 דוד לוריא 35 אך מבדיקת לשונה עולה ההשערה כי ראשית חיבורה הקדום, 36 כמו בפרסית ( הרמן תשס"ג : 321 ) , שכן מושגים מהשפה הפרסית גם תיאורים ססגוניים של חצר המלך הפרסי השתמרו בה היטב . כמו כן מצוי במגילה מספר ניכר של מילים ארמיות הידועות אך 37 ייתכן כי תהליך התגבשותה ורק בספרים המאוחרים שבמקרא . המורכב והממושך של המגילה החל בשני סיפורים נפרדים - על 38 מתוך הדמיון הרב הקיים בין סיפורי יוסף אסתר ועל מרדכי . ואסתר, יש המציעים כי סיפור יוסף שימש מודל לכתיבת המגילה ( בוטינג 1999 : 240 ) . רוט סבור כי יוספוס התבסס בכתביו על נוסח השבעים . בן אהרון מעריך כי לפני יוספוס היו מצויים הן התרגום היווני והן הנוסח העברי המוקדם ( בן אהרון 2007 : 162 ) , ואילו תבורי סבור מגילת אסתר ואף שילב מתוכה רמזים שהיו נהירים לקהל קוראיו ( פינקל תשכ"א : 163 - 182 ) . טלמון סיכם את כלל הרמזים : שבע עשרה היקרויות לשון בעלות דמיון מפתיע לניבים שבמגילת אסתר . מכאן מסקנתו כי כותבי אגרות ומגילות ים המלח הכירו את סיפור מגילת אסתר, אך נמנעו מלצטטה משום שבימיהם היא טרם הוכרה כאחד מכתבי הקודש ( טלמון 2008 : 377 - 381 ) . בשנת ...  אל הספר
רסלינג