א מהי כתיבה 'מדויקת' במושגים של יוספוס ושל שיח תקופתו?

18 דוד לוריא עצמם : מנסחי דברי הימים, שפעלו בתקופת שיבת ציון, ניסחו מחדש נרטיבים שכבר נמצאו בספרי שמואל ומלכים באופן שיוכלו לשקף תכנית מדינית חדשה . לדוגמה, שחרור יהודה מעול הפרסים והפיכתה למעצמה עצמאית ( כדורי 2011 : 5 ) , וכן, חזרתו של נצר מבית דוד שיממש את מלכות האלוהים על הארץ ( יפת 1977 : 414 ) . כדורי רואה ב"שכתוב הטקסט" צורה מקראית פרשנית קדומה שתפקידה לחשוף מסרים המוטמנים בטקסטים קדומים ולעשותם רלוונטיים לבני דורם . דוגמה לכך אפשר למצוא בכתבי בן סירא, אנשי כת קומראן ופילון ( כדורי 2011 : 6 - 9 ) . "שכתוב הטקסט" בולט מאוד בספר היובלים, אשר אמנם מקפיד על שמירת התוכן של ספר בראשית וספר שמות ועם זאת אין מחברו מוותר על העלאת רעיונות חדשים, הסותרים לעתים את תפיסת הטקסט המקורי . מתוך כך נוצר פרדוקס : הדבקות במקור המקראי נועדה לחזק את משקלו של הטקסט המשוכתב, אך בה בעת השינויים הרעיוניים שהוספו מערערים את סמכותו של המקור ( סיגל 2007 : 4 ) . במרוצת הדורות חלחלו אל הציבור רעיונותיהם של "משכתבי הטקסט" והפכו לפירוש המקרא . מעניין לציין כי אף על פי שהמשכתבים חיו במקומות שונים וכתבו בשפות שונ...  אל הספר
רסלינג