תוכן העניינים

7 ספר זה הוא עיבוד של תזה לתואר שני שהוגשה בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב בשנת 2012 בהנחיית ד"ר יובל שחר . תודתי הרבה והערכתי העמוקה נתונים לד"ר יובל שחר על הנחייתו הקפדנית והמסורה . 9 מוקדש לנכדיי - שחר, יואב, מאיה, נורית, עמית, נעם, גל, תמר, אלון, אביב, בר ואורן  אל הספר
רסלינג