רשימת המקורות

230 יאיר אפטר בן פורת, ע', דקל, ר' וגילבר, א', 2018 . חוויתם של גברים אלימים המקבלים סיוע במרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה בשראל : מה עוזר בעזרה . אוניברסיטת בר-אילן . בנג'מין, ג', 1988 . כבלי האהבה . פסיכואנליזה, פמיניזם ובעיית השליטה . הוצאת דביר . בנימין, ג' 2005 . כבלי האהבה . הוצאת דביר . ברונשטין, ק', 2008 . התיאוריה הקלייניאנית נקודת מבט בת זמננו . הוצאת תולעת ספרים . גובר, ר', 2015 . תרבות וטיפול : ההביטוס של המטופל באבחנה ובטיפול הפסיכיאטרי . גילוי דעת , ,8 61 - 94 . גילבר, א', גורן, ה' ותלי, ס' ( בדפוס ) . מניעת אלימות בין בני זוג וטיפול בהם ובילדיהם : המגמות בעשור האחרון בשירותים שבאחריות השירות לרווחת הפרט והמשפחה . משרד הרווחה . גנדי, א', 2017 . מתנת הכעס . ועוד שיעורים שלמדתי מסבי, מהטמה גנדי . הוצאת הכורסא . גרוסמן, ד', 2014 . סוס אחד נכנס לבר . הוצאת הקיבוץ המאוחד . הרמל, י' ונחשון-גליק, צ', 2002 . תופעת האלימות במשפחה : מאפיינים ומענים טיפוליים בישראל . רפואה ומשפט , ,26 106 - 115 . הרמן, ל"ג, 2015 . טראומה והחלמה . מהדורה שנייה . הוצאת עם עובד . הרני, י', 2018 . תר...  אל הספר
רסלינג