8 גישות וכלים בתהליך השינוי

188 יאיר אפטר מצוקותיהם ואת הדרכים היעילות להתמודד איתם במרחב הטיפולי ( 2018 APA, ) . לגברים אין בעלות על התנהגות אלימה . גם נשים יכולות לנהוג באלימות . ולמרות זאת, גברים בהשוואה לנשים זוכים ללגיטימציה חברתית לנהוג באלימות . מלחמה לאורך ההסטוריה הייתה ועדיין פעולה אקסלוסיבית של גברים וביטוי לגבריות . המחשבה שגבר צריך להילחם אינה זרה לרוב הגברים ואף מחזקת את תחושת הערך העצמי שלהם . להיות לוחם משמע להיות גבר ( Breines, 2000 ) . לדברי אסקו ורוז : למוסדות חברתיים כמו משטרה, צבא, מועדוני ספורט ופנימיות לבנים השפעה רבה על הבניית הזהות הגברית, כמעט כל החיילים בעולם הם גברים . כך גם רוב השוטרים, רוב הסוהרים, וכמעט כל הגנרלים, האדמירלים, הבירוקרטים והפוליטיקאים השולטים במנגנוני הכפייה, השליטה והאלימות הקולקטיבית . רוב הרוצחים הם גברים . כמעט כל השודדים, הכייסים והגנבים הם גברים . רוב אלה שמכים בבית, רוב האנשים המעורבים בקטטות רחוב, במהומות וכו' הם גברים . כך הדבר הן באלימות מאורגנת והן באלימות לא מאורגנת . נראה שקיים קשר כלשהו בין גבריות לאלימות . חשוב לדעת כי חלק גדול מהאלימות אינו מבודד ואישי...  אל הספר
רסלינג