4 מוטיבציה לטיפול

123 גברים מדברים אלימות האמון של חלק מהגברים במערכת הרווחה, על רקע ניסיונות קשים שהיו להם עם עובדים סוציאליים ולעיתים אף תחושה של חוסר כבוד כלפיהם . רבים מהם נפגשו בעל כורחם עם עובדים סוציאליים כאשר הם היו בשיא משברי חיים, עובדים סוציאלים לסדרי דין, שהיו מעורבים בסכסוך הגירושין או עובדים סוציאלים לחוק הנוער, שהיו מעורבות באלימות שלהם כלפי ילדיהם . חלקם נאלצו, בניגוד לרצונם, לפגוש את ילדיהם במרכזי קשר בעקבות ההחלטה של עובדים סוציאלים, ואחרים נפגשו עימם בעברם במסגרות אומנה או במסגרות פנימיתיות . בנוסף, ישנו רוב של עובדות סוציאליות נשים ( אשל, 2014 ) , שלחלקן ישנה תחושת בעלות טבעית על הבעיה ונטייה להזדהות עם קורבנות נשים, גם ברמה החברתית וגם ברמה הקלינית ( 2011 Eizikovits and Bailey, ) - דבר התורם להגברת חוסר האמון במערכת . דני הגיע אליי לטיפול לאחר שדרש מבת זוגו שרית ללכת ביחד להדרכה הורית . שרית נהגה לצעוק על ילדיהם ולהכות אותם . דני איים בגירושין אם הם לא ילכו לטיפול . הם פנו לאשת מקצוע באופן פרטי ובאחד המפגשים שרית ציינה שדני מתנהג באלימות כלפי הילדים . היא תיארה אירוע שבו בנם בן התשע...  אל הספר
רסלינג