3 טיפול קבוצתי בגברים

78 יאיר אפטר לומדים את מעגל השליטה ומעגל האלימות . גברים בתוכנית רוכשים כלים להתמודדות עם אמונות לא שוויוניות וכלים לפתרון קונפליקטים באופן שוויוני ( 1993 Pance and Paymar, ) . לעומת זאת, תוכניות התערבות קוגניטיביות התנהגותיות מבוססות על תיאוריית הלמידה וגישות ביהביוריסטיות לשינוי התנהגות ( 1989 Hamberger and Lohr, ) . מודל זה לא מתמודד עם הֶקְשרים חברתיים ותרבותיים אלא מאתגר דפוסי חשיבה אוטומטיים ועיוותי חשיבה התורמים להתנהגות אלימה . המודל הטיפולי מתבסס על הקשר שבין פרשנות לרגשות והתנהגות ופועל באמצעות כלים פסיכו-דידקטיים . הגישה מאתגרת את הפרשנויות ומנסה להגמיש את התפיסות . כמו כן, כדי להפסיק את ההתנהגות האלימה, המודל מקנה מיומנויות תקשורתיות, אסרטיביות, כלים לפתרון בעיות, ויסות רגשי, כלים להסחה, הרגעה נפשית ועוד . לעומת המודל הפמיניסטי והמודל הקוגניטיבי-התנהגותי, גישת המשפחה כמערכת רואה במשפחה כמוקד לתהליכי למידה . על פי גישה זו, התנהגות אלימה נלמדה במשפחה כהתנהגות נורמלית ולגיטימית ולכל אחד מחברי המשפחה ישנה תרומה לשימור ההתנהגות . המשפחה האלימה נמצאת במעגל שכל אחד מחבריה הוא גם ק...  אל הספר
רסלינג