2 היבטים יישומיים של מעגל האלימות

61 גברים מדברים אלימות שיחת הטלפון של אשתו עם חברתה הייתה גירוי מחולל שהוביל להתפרצות אלימה . גם במפגשים הקבוצתיים אלכס נהג לשתוק . הוא דיבר רק כאשר הייתי פונה אליו באופן יזום . מתברר שכך נהג גם עם אשתו . אלכס היה בקבוצה כשנתיים ולאחר שנפרד מחבריו לקבוצה הוא שאל אם יוכל להגיע אליי למפגשים זוגיים עם אשתו . כאשר שאלתי למטרת המפגשים, ציין שחשוב לו לשפר את התקשורת עימה . התקיימו כמה מפגשים שבהם פגשתי את בני הזוג . אשתו ציינה שלאורך שנים היא לא ידעה מה מתחולל בראשו ועל מה הוא כועס, אמירה שלא הפתיעה אותי . אלכס הסכים לדבריה ואזר אומץ לשתף את אשתו במה שעל ליבו, בכלל זה חרטה על התנהגותו ואהבתו אליה . עמדותיהם של גברים בכל הקשור לשיתוף ברגשות פגיעים תורמות לדחיסה של חוויות טעונות רגשית . מתוך ניסיון של מפגשים רבים עם גברים אני יכול לומר שתהליכים חברתיים מעודדים גברים לשמור על נראות של "הכול בסדר", גם כשחייהם מתפרקים . במקרים רבים קיים פער בין המשבר שבו נמצא הגבר לבין המוכנות שלו לשתף בדיכאון על רקע משבר גירושין, צו הרחקה, מעצר בית או מפגש עם הילדים במרכז קשר ( Addis, 2011 ) . הדיכאון מאופיין לע...  אל הספר
רסלינג