1 גברים הנוהגים באלימות בזוגיות

30 יאיר אפטר הפמיניסטית . חוקרים במדעי החברה ניסו גם הם להסביר את התופעה . הניסיונות התפתחו למאבק איתנים בין שתי גישות מרכזיות להבנת אלימות ביחסים זוגיים . הראשונה, הפרדיגמה הפמינסטית או "אלימות מגדרית", כפי שנהוג לכנותה, מתייחסת לאלימות בזוגיות כביטוי למבנה חברתי פטריארכלי שבו גברים אלימים כלפי נשים כדי לשמר מבנה של יחסים מגדריים לא שוויוניים . על פי גישה זו, קיים הבדל כמותי ואיכותי בין הנטייה של גברים לנקוט אלימות פיזית כלפי בנות זוגם לבין הנטייה של נשים לנקוט אלימות פיזית כלפי בני זוגן, ומשתמע מכך שהאלימות היא א-סימטרית במהותה ( 1998 Dobash and Dobash, ) . לעומת זאת, הפרדיגמה של "חוקרי אלימות במשפחה" ( ווינשטוק, 2019 ) , שניתן לכנותה גם אלימות בין-זוגית, רואה באלימות תופעה דיאדית . לגישתם של חוקרים אלו, האלימות בזוגיות, ברוב המקרים, היא הדדית ואינטראקטיבית . על פי פרדיגמה זו, המגובה בנתונים מחקריים ( 2006 , . Straus et al ) , גברים ונשים אלימים בזוגיות בשיעורים דומים ולכן היא סימטרית במהותה . מחקר שנערך בישראל בדק את הסיבות להתנהגות אלימה בקרב גברים שהיו בטיפול על רקע התנהגותם האלימ...  אל הספר
רסלינג