גברים מדברים אלימות: עזרה נפשית לגברים הנוהגים באלימות בזוגיות

גברים מדברים אלימות גברים מדברים אלימות הסדרה לפסיכולוגיה עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני חברי הוועדה האקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי ד"ר יותם חותם גברים מדברים אלימות עזרה נפשית לגברים הנוהגים באלימות בזוגיות י אי ר אפטר  אל הספר
רסלינג