ביבליוגרפיה

202 איתן מכטר | אביטל מאיה מכטר גורביץ', ז', 2006 . “עיר עיר - זלי גורביץ' על ספרו של מעוז עזריהו, תל-אביב העיר האמיתית - מיתוגרפיה היסטורית ", זמנים 96 . ג'יימסון, פ', 2008 . פוסטמודרניזם או ההיגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר , תל אביב : רסלינג . דבור, ג', 2001 . חברת הראווה , תל אביב : בבל . דה מונטיין, מישל, 2012 / 2007 . המסות , שני כרכים, תל אביב : שוקן . דה סרטו, מישל, 2005 . “צעדות בעיר" [ 1980 ] , בתוך : תרבות אדריכלית - מקום, ייצוג, גוף , ר' קלוש וט' חתוקה ( עורכות ) , תל אביב : רסלינג, עמ' 61 . דה סרטו, מ', 2012 . המצאת היומיום , תל אביב : רסלינג . דורקהיים, א', 2002 . ההתאבדות , תל אביב : נמרוד . דלז, ז' . ופ' גואטרי, 2008 . מהי פילוסופיה ? , תל אביב : רסלינג . דרידה, ז' . , 2002 . נפתולי בבל , תל אביב : רסלינג . האוזינחה ( הויזינגה ) , י', 1966 . האדם המשחק , ירושלים : מוסד ביאליק . ——, 2007 . יומן אמריקה - רשימות בחטף , תל אביב : רסלינג . הברמאס, יורגן, 1991 . חברה וזהות בימינו - ראיונות ומסות , תל אביב : ספרית פועלים . ——, 2001 . הקונסטלציה הפוסט-לאומית - מסות פוליטיות ,...  אל הספר
רסלינג