8 הקהילה השכונתית כמענה לניכור

162 איתן מכטר | אביטל מאיה מכטר והחידוש ; ולצד המבט לעתיד קיים צורך בממד של עומק היסטורי שמבטיח חיבור אל המקום . קזין מבקרת, במידה רבה של צדק, את הנטייה של מבקרי התרבות הנאו – קפיטליסטית להציע את הכפר הסולידרי והקהילתי כנגד האופי המנוכר והצרכני של העיר . המודל הכפרי אמנם מציע צורה מחייבת וקבועה יותר של דפוסי חיים ועבודה, אבל הסטטיות של המבנה החברתי, האופי ההומוגני והשמרני של קהילות קטנות והצורך לחדד את הדומה ולהרחיק את השונה, כל אלה מעקרים את הקהילה הכפרית מרוח היצירה ומתשוקה אל החדש הנחוץ כל כך לציביליזציה מתפתחת המאתגרת את עצמה ויוזמת תרחישי פעולה ומוקדי עניין תוך כדי אינטראקציה מתמדת . גם פרוורי הערים שהפכו לערי שינה, והיחיד פוסע בהם על מדרכה במדבר צחיח של העדר חיות, אינם מעמידים אלטרנטיבה ראויה לאינטנסיביות של העיר הגדולה . הסצנה העירונית מחייבת נראות וביקורת, חשיפה ויצירה, ומאפשרת מפגשים דינמיים נטולי סטגנציה . ואכן, רבים מעדיפים את התסיסה השוקקת חיים והמפתיעה של הכרך על פני השגרה של הפרוור או השגרה של הכפר . ראינו כיצד הקניון הוסיף והעמיק את הפגיעה בפרוור כשהחסיר מהרחוב הפרוורי ו...  אל הספר
רסלינג