2 האתיקה הפרוטסטנטית ורוח האורבניזם

51 בין האינטימי לאנונימי במרחב האורבני עם הניתוק ממסגרות, אינו מספק . האוזינחה, אינטלקטואל אירופאי שהיה חרד לאובדן המשמעות ולאובדן הטרנסצנדנטיות בתרבות, ראה בהעדר המשמעות ובדרך הקיום האישית, הפרגמטית והמכניסטית מצב של ריקנות, סתמיות ובנאליות . מקס ובר, אשר גם לו היו רשמים מאמריקה, מצא את ההסבר לכך מזווית אחרת דווקא, בטקסט הנושא את השם האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם ( ובר 1984 ) . המאמין, אומר ובר, יכול לדעת את מעמדו בעיני האל לאור הישגיו בעולם החומר . הפרוטסטנטיות מעניקה משמעות דתית לעולם החומר, למאמץ הכלכלי ולעולם המעשה . לאחר המהפכה הפרוטסטנטית בתחום התאולוגיה התחוללה מהפכה סוציולוגית שמקורותיה היו תאולוגיים, ואחריתה - שלילת הרוח . מהפכה זו כללה טרנספורמציה של הטרנסצנדנטי מהעולם הרוחני אל העולם המעשי, עליית חשיבותו של רצון היחיד על פני רצון הכנסייה ושאר אוטוריטות והפיכת הקדמה הטכנית לאסכטולוגיה חדשה של כינון חברת מופת והגשמתה לאור חזון הנביאים . האתיקה הפרוטסטנטית מתגלמת ברוח העירונית באופן מלא וסופי כ"תודעה המכירה את עצמה", בלשונו של הגל, כזו השואפת להיות היא עצמה . וכך נוכל להשק...  אל הספר
רסלינג