תוכן העניינים

7 לילדינו היקרים, נעה, אלעד, שירה ואריאל לאביטל רעייתי האהובה, שותפתי הנאמנה לחיים, להגות ולכתיבה . שנאבקה באומץ ובנחישות במחלת הסרטן עד הורדת הספר לדפוס, יהי זכרה ברוך .  אל הספר
רסלינג