בין האינטימי לאנונימי במרחב האורבני: מבט סוציו־תרבותי על תל אביב

בין האינטימי לאנונימי במרחב האורבני בין האינטימי לאנונימי במרחב האורבני סדרת מרחבים - אדריכלות ותכנון עירוני עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי פרופ' חנן חבר בין האינטימי לאנונימי במרחב האורבני מבט סוציו- תרבותי על תל אביב איתן מכטר | אביטל מאיה מכטר From intimate to anonymous in the urban space A socio - cultural perspective on Tel Aviv Eitan Machter and Avital Maya Machter Spaces - a series on architecture and urban planning Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Editor : Nurit Karshon Graphic Design : Inbal Reuven and Udi Goldstein Cover Design : As We design Production : Mor Glick All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2015 © Resling, Itamar Ben - Avi 3, Tel - Aviv 64736 www . resling . co . il Printed in Israel, 2015 הספר רואה אור בתמיכת המרכז האקדמי ויצו חיפה . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע...  אל הספר
רסלינג