רשימה כרונולוגית של עבודות

278 הניה רוטנברג ונועה שגיא היצירה הכוראוגרפיה המוזיקה ות ש התלבו עיצוב הבמה התאורה עולמית בכורה ראל בכורה ש בי ראל בכורה עולמית ש בי אנטיפון 1968 A ntiphone מרי אנטוני לואיס קאלברו לאה לדמן 1968 ירים Songs ש מרי אנטוני קלוד דביוסי הולדינג איילין 1956 1968 . 10 . 19 אי הלילה N ight Island רודי ואן דנציג קלוד דביוסי סחייק טור ואן סחייק טור ואן 1955 1968 . 10 . 17 I דימויים m ages רודי ואן דנציג צ’רלס אייבס סחייק טור ואן סחייק טור ואן 1968 . 10 . 17 אלתורים קטנים L ittle I m provisations אנטוני טיודור ומן ש רוברט 1953 1968 . 10 . 19 פט פריז ש מ Judg m ent of Paris אנטוני טיודור קורט וייל היו לאינג 1938 1968 . 10 . 17 פנדנגו Fandango אנטוני טיודור פדרה סולר היו לאינג היו לאינג טיפטון ג’ניפר 1963 1968 . 10 . 19 הבכחים B acchae סופי מסלאו בלה ברטוק לאה לדמן אלי סיני 1968 . 10 . 19 פרולוג Prologue סופי מסלאו ארתור גלברון 1953 1968 . 10 . 19 מלאכים ואחרים A ngeles and O thers ג’וב סנדרס צבי אבני נורית בר ג’וב סנדרס, 1968 . 10 . 17 בכיאנאס ברזיליראס B achianas B rasileiras ג’וב סנדרס לובוס היי...  אל הספר
רסלינג