אולפן בת־דור להכשרת רקדנים לחולל מרחב של הצלחה

159 אולפן בת-דור להכשרת רקדנים באופן אחר, פיטר דרוקר, ממנסחי תורת הניהול המודרני, בספרו מניהול של אתמול למנהיגות של מחר ( 1992 ) , סבר שהחזון המיטבי משרטט את התהליכים ואת הפעולות שידרשו מנהלי הארגון לעשות בדרכם להשיג את מטרות הארגון . לפי דרוקר, ובהתאמה לגישת הניהול וההנהגה הארגונית שהציע ג'ון גרדנר ( Gardner ) בספרו ) 1993 ( On Leadership , החזון מתווה את האפשרויות שיעמדו בפני מנהלי הארגון כשיבקשו לרתום אליהם מעורבים נוספים ומכוון למידת המחויבות שתידרש מהם, כל זאת בזיקה לתחושת המשמעות הצפויה שתהיה לכל אחד מהם, כחלק מהחברות בקבוצה הייחודית . מתוך הגדרות אלה ניתן להניח, שהחזון הארגוני של האולפן הישרה מרוחו על המערכת הפנים-ארגונית ועל המעורבים בה, כמו גם על הפעילות המקצועית שעיצבה את מהותו האמנותית- החינוכית הייחודית של האולפן והובילה להצלחתו . אלא, שלעניות דעתי, חזון כזה לא נכתב, ובמאמר כאן, לצד משימת הזיהוי של מנופי ההצלחה של האולפן, אבקש, כאמור, לנסח מספר עקרונות מתוך החזון הדמיוני שלו . שותפות מחוללת הצלחה שלוש מטרות-על עמדו בפני מייסדות האולפן : הכשרת רקדנים, הקניית ידע במחול וטיפוח...  אל הספר
רסלינג