להקת המחול בת־דור: הארכיון הישראלי למחול בביב אריאלה

להקת המחול בת - דור עורכת : הניה רוטנברג הארכיון הישראלי למחול בבית אריאלה בת-דור הסדרה לאמנויות עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי ד"ר יותם חותם בת-דור סיפורה של להקת מחול עורכת הניה רוטנברג Bat - Dor The Story of a Dance Company Editor : Henia Rottenberg Arts Series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Dr . Yotam Hotam Language Editor : Dikla Mark - Oppenheimer Graphic Design : Raaya Karas Cover Design : As we Design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2020 © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2020 ספר זה יצא לאור בסיוע עיריית תל אביב-יפו ומשרד התרבות והספורט אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת ב...  אל הספר
רסלינג