מקורות

הלמן, אמיר ) 1976 ( . קשר הכנסה תצרוכת בקיבוץ, רבעון לכלכלה, 91 . התנועה הקיבוצית המאוחדת ) 1998 ( . סיכומי אוכלוסיית התק"ם לשנת 1997 . תל­אביב : היחידה לתכנון, המחלקה למידע . וובר, אורי ) 1992 ( . להתחדש ­ הקיבוץ מול עתידו . תל אביב : הקיבוץ­המאוחד, סדרת קו אדום . זוסמן, פנחס ואחרים ) 1990 ( . משבר האשראי בחקלאות השיתופית ­ גורמים ופתרונות, רבעון לכלכלה, 143 : ינואר . טופל, מנחם ) 1979 ( . לבנות ולהיבנות בה . אליטת כוח בחברה שוויונית, תל­אביב : אוניברסיטת תל­אביב . טופל, מנחם ) 1992 ( . ארגון, כוח ומנהיגות בקהילת הקיבוץ, החברה הקיבוצית . האוניברסיטה הפתוחה, יחידה מס' 2 . טופל, מנחם ) 1995 ( . מגמות בתהלין­השינוי בקיבוץ . מחקר הקיבוץ במפנה המאה, ט"ו . רמת אפעל : יד טבנקין . טלמון, יונינה ) תש"ל ( . יחיד וחברה בקיבוץ . ירושלים : מאגנס . לב, רות, כהנוביץ, אורה ומשה שוורץ ) 1964 ( . מחקר על קיבוץ מעין . תל­אביב : המכון למחקר חברתי של איחוד הקבוצות והקיבוצים ) עבודת יעוץ ( . ליבליך,עמיה ) 1986 ( . קיבוץ מקום . תל אביב : שוקן . ליבר, צבי, רבינוביץ, ארנון ובועז רונן ) 1997 ( . דין וחשבון של ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית