נספח - המלצות בסוגיות של תהליך השינויים

סוגיית צוותי­שינויים חשוב ליצור שיתוף בין צוותי השינויים החדשים לישנים . מידת השיתוף הרצויה תלויה בנסיבות המקומיות וביכולת ההידברות בין ראשי הצוותים . מידה של שיתוף הכרחית כדי לנצל את הניסיון שהצטבר וכדי להקטין ככל האפשר את המחיר החברתי של ההתעלמות מראשי הצוותים הקודמים . מינימום זה יובטח על­ידי : . דיון משותף בין הצוות היוצא לצוות הנכנס, להפקת לקחים של הצוות היוצא . . הפצת דין­וחשבון של עבודת צוות השינויים בין חברי הקיבוץ . הדיווח יפרט את תרומתו של הצוות, ויציין מהן לדעת חבריו הבעיות שטרם נפתרו וכיצד יש לפותרן . סוגיית הייעוץ א . חשוב שיועץ שבא לסייע לתהליך השינויים לא יסתפק בלימוד מצבו של הקיבוץ, אלא יתחקה אחר ההיסטוריה שלו ורישומה בזיכרונם של החברים . חשיבות מיוחדת נועדה למשברים ולשינויים הגדולים שעברו על הקיבוץ . הבנתם, והבנת הדרך שהקיבוץ התמודד עמם, עשויים לסייע בהעמקת הפרשנות להתנהגותו הנוכחית ולמנוע חזרה על שגיאות . ב . עם כל יתרונם של יועצים ש"לא אצה להם הדרך" בראשיתו של תהליך שינויים, חשוב שבשלבים מאוחרים יותר יהיו היועצים מעשיים, ובעלי יכולת לסייע בתכנון השינוי, ללוות את קבלת...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית