ח. השפעת תולדות הקיבוץ על הדרך שבה ניגש לתהליך השינויים

טעויות בולטות של חברים מרכזיים נחקקו חזק יותר בזיכרון הקולקטיבי של הקיבוץ, כשחברים מרכזיים הם שדאגו להזכיר לעמיתים את חטאיהם . הנטייה לכפיות טובה ולביקורת חריפה מצאה בהחלט את ביטוייה ביחס הציבורי, ובעיקר ביחס האליטה המרכזית כלפי מי שעמדו בראש שני הצוותים הראשונים, גדי ועוז . גם מסכת היחסים בין כרמלית לחורש הצטיינה בזיכרון ארוך . בגללו היה לכרמלית קל יותר להקים שותפות עם חורש מאשר עם מעיין . על רקע זה, חדלה ההשוואה בין כרמלית למעיין להיעשות מתוך קנאה, כפי שהיה לפנים, ולוותה עתה באנחת­­רווחה ) כדברי "מזל שלא הלכנו ישר לשינוי בעניין התגמול חבר מרכזי בכרמלית ( ■ . הדיפרנציאלי כפי שברק רצה, היינו עלולים להיראות כמו קיבוץ מעיין" . כיווני ההתפתחות של תהליך השינויים נקבעו במידה רבה על­ידי ההתרחשויות במפעל . התרבות הארגונית ותפיסת הצוות שהתעצבו בו, והשינויים במעמדו לאחר ההנפקה בבורסה השפיעו על המתרחש בקיבוץ, על הדרך שבה עמד להתנהל המאבק על התגמול הדיפרנציאלי וגם על הפיכתם של הענפים למרכזי רווח ואחריות . נראה כי תהפוכות הזמן לימדו את חברי כרמלית לשכוח את העבר ) ובייחוד את פרקיו הקשים ( . תכונה ז...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית