ז. היכן אפשר ליישם את לקחי סיפורו של קיבוץ כרמלית?