ב. השפעת השינויים על כרמלית

ואילו החלשים לא זכו לאוטונומיה של ממש . כמו­כן, הפיכת הענפים למרכזי אחריות תרמה להחרפת היחסים בין המפעל לקיבוץ . אחת מתוצאות הפיכת הענפים למרכזי רווח ואחריות הייתה פיטורי חברים, בעיקר אם הסתכסכו עם מנהליהם . הנזק העיקרי לא היה ביציאתם של החברים ממעגל העבודה . לא היו בדרך­כלל יותר משלושה ­ ארבעה חברים מחוץ למעגל העבודה ברגע נתון, ובסופו של דבר מצאו כמעט כולם עבודה כלשהי . הפגיעה העיקרית הייתה בכבודם ובמעמדם של החברים ובתחושת ההשפלה שחוו . גם מי שלא פוטר, נחלש כוחו לעומת מנהלו או חברו בהנהלת הענף . התחזק רק מי שהייתה לו אפשרות לצאת לעבודת­חוץ, בעיקר צעירים, בעלי מקצועות מבוקשים וחברים באליטה, ונחלשו מבוגרים, חסרי השכלה וחסרי מקצוע מבוקש וחברים שנקלעו לעימות עם מנהליהם . המעבר למרכזי אחריות רוקן במידה רבה את תפקיד מרכז­המשק . עתה, לאחר שגם ענפים אחרים ­ ולא רק מפעל "פלסטיקה בכרמל" ­ הפסיקו להיות כפופים למרותו, עמדה השאלה אילו סמכויות נותרו כשהיו ­ מלבד השמירה על ההוצאות והתקציב ­ ואילו ניתנות להרחבה ? מתברר שנותרו בידיו האפשרויות הקשורות בפיתוח יזמויות חדשות, והעיסוק ביחסי החוץ של הקיבוץ ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית