א. צוותי השינויים ונושא ההמשכיות

ומקורב לברק בשלוש התקופות . יוסף הכיר בחשיבותה של ההמשכיות ותרם לשמירתה . כך, למשל, נאבק בנחישות להמשך עבודתו של היועץ שליווה את הצוות השני, גם בצוות השלישי . נוכחותו של יוסף שימשה משקל נגד לחוסר רצונם המוצהר של חברים אחרים בצוותי השינויים להפיק שיטתית לקחים מניסיון קודמיהם . הרכב צוות השינויים השלישי מראה כי הופקו כאן לקחים ) ע"י יוסף, ואולי ע"י נחום היועץ ( . ראשית, בחירתו של ראש צוות מן הדור הצעיר, שבאה לתקן את המחסור בצעירים בצוות השני . שנית, בחירת חבר שתפקידו לרשום את דיוני הצוות ולדווח עליהם לחברים באה למנוע הרגשה כי לא שיתפו את החברים בדיונים, ואפשרה ליצור הרגשה של שקיפות . שלישית, שיטת הדיון בצוות השתנתה, מתוך מגמה להגיע להצעות מוסכמות . רביעית, הוחלט שאם תתקבל החלטה ברוב דעות, כל חברי הצוות מתחייבים לתמוך בה . לקח חמישי נוגע לסגנון המנהיגות . יו''ר הצוות החדש בחר לוותר על הבעה נמרצת של דעתו האישית ולנהל תחת זאת את הדיונים ללא פניות, בין השאר כדי להימנע מההתנגדות החריפה שעורר בציבור עוז, יו''ר הצוות השני, בשל סגנונו הסמכותי . היו גורמים חיצוניים לצוות שתרמו להמשכיות תהליך השינ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית