ד. צוות-שינוי "בדרך אליכם"

נוסף שיוקדש לדיון בהערותיהם . כמו כן נמסר שבהמשך יהיו מפגשים לחברים ולרכזי הענפים שלהם שבהם יוסבר התגמול של כל אחד ) שלושה מפגשים של יום שלם עד סוף דצמבר ( . התגובות על המפגשים עם החברים היו קשות . איתי ניסה להשיב, ולהתמודד עם החרדות והדאגות של החברים : אינני יכול לומר שלא צפינו את האווירה הקשה שנוצרה אחרי השיחות של עוזי ) משאבי­אנוש ( ומיכאל ) רואה­החשבון ( עם חברים . אנחנו מבינים את המקור לקושי ) חלק ניכר מחברי צוות­שינוי לא שיפר את מצבו ביחס למצב ה"ישן" ( , ואנחנו עושים מאמץ להסביר לכל מי שרק רוצה לשמוע את ההיגיון שמאחורי התכנית . מצאתי לנכון לרכז תשובות למספר שאלות שחזרו על עצמן, הן במפגשים אקראיים עם חברים על המדרכות, והן בפגישות שקיימתי עם חברים בצורה פרטנית : 1 . שאלת האפשרות של פגיעה בוותק עם גדילת מספר נקודות הוותק כל שנה, במקרה שבו אין גידול של עוגת ההכנסות של כרמלית . . . הוותק . . . "חלק מהביטחון הסוציאלי שאנחנו מעוניינים לשמור לחברים הוותיקים" . מצאנו לנכון להמציא מנגנון שישמור על ערכן של נקודות הוותק וימנע שחיקתן . ראה עותק אחרון של חובות תגמולים ) כריכה צהובה ( , עמ' 7­ ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית