ג. הוויכוח על ממדי הפער

התגמול המשפחתי מגיעים לסכום גבוה מהפער שנקבע, צריך לקצץ שוב . הפשרה שהתקבלה הייתה : שילוב שתי השיטות, שבו מאפשרים לבודדים להגיע למרב התגמול, אבל אם בחישוב משפחתי מגיעים לפער בלתי נסבל, קוצצים את התגמול המשפחתי . מספרית סוכם לעבוד עם פער של 9 . 1 : 1 לשכר הפרטני ו­ 6 . 1 : 1 לשכר המשפחתי . הועלו שלוש שאלות : האם צודק לתת עדיפות ) בצורת תגמול גבוה יותר ( לעובדים בבית על פני עובדי­חוץ ? האם צודק להעדיף את העובדים במפעל ? וכיצד יש לנהוג לגבי עבודות פרטיות ? עוזי הציג טבלה שהראתה שכדאי לכרמלית לתגמל על עבודה בבית . רוב חברי הצוות תמכו בכך וגם בהחלטה לתגמל חברים על עבודה במפעל . ב­ 98 . 7 . 17 התכנסה מליאת צוות­שינוי לדיון בנושא : גבולות השותפות . הרעיון שהועלה בצוות לא חרג מההקצבה שמקציב ביטוח לאומי לדמי אבטלה ­ 1,300 ש"ח לחודש, והיה חשש שההצעה תעורר ויכוח בקיבוץ ) מתנגדי השינוי יחגגו על זה ( . נחום הציע לקבוע בסיס מינימום למשפחה : שכר מינימום כפול שניים . באוגוסט הציג איתי לוח זמנים . הוא בישר כי הסתיימה העבודה על החוברת "תכנית העבודה והתגמול", כי הדיונים על גבולות השותפות עומדים לקראת סיו...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית