ג. צעדיו הראשונים של הצוות השלישי

אברהם לא בפנים, למרות שאני מאוד רוצה . החלטתי לשלוח אליו הודעות על הישיבות . הוועדה עצמה מאוזנת ) כל הגילים ( ורצינית מאוד . ] מפרט את רשימת החברים, הכוללת את רינה, לשעבר מנהלת הגיל­הרך שהתפטרה, שהייתה בלימודים [ . נחום הציע לי לשמור יד על הדופק עם ברק . קשה לעשות מהלכים כלכליים בלי לשאול אותו . לברק יש רקורד מכובד בכל קנה מידה . ] ברור שנחום היועץ הפיק לקחים בעניין הקשר על ברק, ושיו"ר הצוות החדש מעוניין להשתמש בהם ­ מ"ש [ . החלטנו להכניס חבר מהקיבוץ שאיננו חבר הוועדה שיתעד את הישיבות וההחלטות, כדי ליצור אמינות ולהימנע מהחשדנות שהופנתה כלפי עוז ] לקראת סוף הקדנציה ­ מ"ש [ . בוועדה החלטנו שאנו רוצים לבוא עם הצעה אחת לקיבוץ . . . אני לא יודע איך עושים את זה, אבל זו המטרה . החלטה נוספת : משמעת קואליציונית בצוות . כל אחד ניצב אחרי ההחלטות, גם אם הן נוגדות את דעתו . לוותיקים מתנגדי השינוי, היה קשה לקבל את זה . נחום הציע שלא יהיו הצבעות ורק הסכמות . חבר שיגיע לקו האדום שלו, יכול לעזוב את הוועדה, אולם לפני עזיבתו עליו להגיש בקשה לכך והוועדה תאשר, לגופו של עניין . זה צריך להיות נדיר . לצוות גי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית