סיכום

1 . ההפרטה : תהליך השינויים האיץ שינויים שהתרחשו בקיבוץ זה שנים רבות­ המעבר מחלוקה של מוצרים ושירותים לפי צרכים משתנים לתקצוב כוללני בכסף מזומן, הניתן לפי מפתחות קבועים ) ותק, מספר ילדים ( . נשארו לא פתורות הבעיות על גבולות האמנה החברתית בין חברי כרמלית, ומסגרת השותפות והעזרה ההדדית ביניהם . ההוכחה לכך היו הפניות שהגיעו שוב ושוב לפתחו של אברהם המזכיר, שמחוסר תקציב לא היה יכול להיענות להן, ותלונות של חברים בנושאים כמו תרופות וכד', שמקומן במסגרת ההפרטה לא היה ברור די הצורך . 2 . הפיכת הענפים למרכזי רווח ואחריות : בנושא זה חסרו דפוסים ממוסדים והיו גילויים של כוחנות וניסיונות מחטף האופייניים למצבים של היעדר נורמות ברורות, וחוסר מיסוד . ענפים חזקים קיבלו את מבוקשם וענפים חלשים נחשפו לשרירות לבן של הרשויות . עם זאת, לאורך זמן היה גם ככל הנראה שינוי איטי לכיוון של יותר סדר . אפשר שיש מן האמת בדבריו של עוזי, רכז משאבי אנוש של הקיבוץ, בשנת ,1997 שהמעשה שנעשה כלפי הנהלת ענף הגיל­הרך שנה לפני כן, ב­ 1996 שוב לא היה מתאפשר ב­ 1997 . 3 . התגמול הדיפרנציאלי : במאי 1997 היה ברור שיש רוב לתגמול הדיפרנ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית