ד. שחיקת בעלי-התפקידים המרכזיים

המפתחות האחד לפרצופו של השני," ידעו כי למחרת יישבו שוב ביחד בישיבות וכי אם תפסיק המזכירות לתפקד, המצב יחמיר . מלבד השחיקה ההדדית של אברהם ועוז, שחק אותם הזלזול שהפגינו כלפיהם חברים וענפים, ובעיקר המפעל . השניים גם לא יכלו לעמוד מול מוסדות בעלי עוצמה עדיפה בכרמלית . הדברים אמורים במיוחד באשר למסכת היחסים בין עוז לברק ולוועדה הכלכלית, שבה נערכו לעוז כמה "טקסי השפלה" . לעתים הביעו חברים רגשי אהדה לאברהם על שאינו מסתדר עם עוז ואינו מצליח לפתור את הבעיות . לדברי אחד החברים : אברהם במלכוד . לפני כמה שנים רצו שיהיה מזכיר ולא היה . חצי שנה לא היה מזכיר ] בקיבוץ [ ופנו אליו שנית . הצהיר שמוכן להיות מזכיר, בתנאי שיהיה ''מספר אחד" . בפועל יצא לו שזו המזכירות הכי כלכלית ] ולכן אברהם לא יכול להיות זה שמנהיג אותה [ . במזכירות המצומצמת, עוז ויוסף חזקים, לאברהם אין תמיכה . לא קל לו ואין לו עזרה בקטעים האלה . כשאברהם יגמור את התפקיד, הוא לא ימצא מחליף . אברהם באישיותו עוזר להעביר את השינויים, הגיל שלו, הוותק, שמו הטוב כ"איש עבודה" . על עוז, לעומת זאת מתחו לעתים קרובות ביקורת עוינת בשל סגנונו הבוטה, בשל...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית