ג. שיפוץ דירות

עוז ­ גם אצלנו בשכונה זה יהיה . אין מגבלה פורמאלית . יוסף ­ עוז, למה אתה לא סוגר את המרפסת ? עוז ­ להגיד לך את האמת ? כי אין לי גרוש על התחת . אילו היה לי, הייתי סוגר . עמוס ­ היום אתה בממסד . מה אתה מציע ? עוז ­ ) בכעס ( , עזוב את זה, חבל . אין דין ואין דיין . אנחנו יכולים לחתום על ברית ערים תאומות עם ג'בליה ] מחנה פליטים בעזה [ יוסף ­ מה החברים רוצים ? עמוס ­ עד שתהיה ועדה מקצועית . . . עוז ­ פלוני סגר מרפסת . לכל דבר, תמצא כאן תקדים . עד שלא יהיה פתרון שיטתי, לא נצליח . עד שלא נגיד זו המסגרת אלה האופציות . עמוס ­ זה מה שאנו צריכים לעשות כאן . יוסף ­ נביא לאסיפה דיון והמלצות לציבור . מה הבעיה ? המרפסת של החבר או איך בונים בתים ? עוז ­ הדיון הוא מי בכרמלית הסמכות והאחריות . התשובה שלי היא שלא מזיזים לבנה בלי ועדת תכנון . צריך ועדת תכנון מקצועית, עם נורמות וכללים . אברהם ­ טוב אביא למועצה . בינתיים, אגיד לחברים לא . בסופו של דבר, נראה שחברי המזכירות לא נואשו עדיין מהשלטת סדר, אם כי עוז ואברהם הראו סימני עייפות ואלמלא העידוד שקיבלו משאר חברי המזכירות, היו אולי מניחים לעניין . 164  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית