ב. מה חשבו הצעירים?

מה לעשות בחיים . ] המצב [ בכרמלית כל­כך לא ברור, קשה להביע דעה . אנחנו לא יודעים מה קורה כאן . זה יהיה חוסר אחריות מצדנו להתערב . אולי לא נחיה כאן . פ' ­ ) במשך כל השיחה ביטא עמדה מסבירה ומצדיקה את הקיבוץ ( למרות הבלבול, הדברים ברורים . ככל שנהיה עם מקצוע, התמונה ] תהיה [ יותר ברורה . הוותיקים מתנגדים להפרטה וגם הצעירים, כי אין להם תואר אקדמי . . . חשוב להיות עם תואר אקדמי . ק' ­ ) מארגן המפגש, חבר בוועדת דור צעיר ( הדור הצעיר שמרן . אני מתנגד לכל השינויים ואני דובר בשם עוד חבר שלא יכול להגיע וביקש ממני להגיד זאת . פ' ­ ההפרטה תיצור צדק מסוים . אלה שלא עובדים, מקבלים כמו אלה שמשקיעים הרבה . ההורים שלי תומכים חזק בנושא . ב' ­ הקיבוץ משתנה . אי אפשר למנוע את זה . הקיבוץ לא יכול להתקיים, כך שהשינוי חייב לבוא . אפשר לדחות, בגלל הוותיקים, אבל זה חייב לבוא . למרות טענותיהם על הסגנון הבוטה שבו התנהל לדעתם הדיון הציבורי בתהליך השינויים, היו בין הצעירים כאלה שלא נמנעו מלהשתמש בביטויים חריפים . ג' ­ ההצעות לשכר דיפרנציאלי היו מהירות, לא הגיוניות ופזיזות . חזרתי אחרי שנה בחו"ל וגיליתי דברים חדשים...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית