א. השפעת תהליך השינויים על האווירה החברתית בכרמלית

ירד . למשל ביום ו' בערב, לא תמיד בא לי לרדת לחדר­האוכל . פעם זו לא הייתה שאלה, היה ברור מאליו . עכשיו אני לא רוצה לראות אף אחד . אני יכולה שבועות לא לראות חברים . התפקיד שלי הוא אחת הסיבות שיש אנשים שאני לא רוצה לראות וגם לא רוצה שהם יראו אותי . יש שכועסים עלי . עכשיו זו שנה שנייה ] שאני ממלאת את התפקיד [ ואני אסיים . מבחינת הטיפול באנשים, מתקיים כאן עקרון פרטו 02­ 80 ] כלומר היא מקדישה 0 / 800 מהזמן לטיפול ב­ 0 / " 20 מהאנשים [ . לפעמים אני נותנת תשובה שלילית, למרות שאני חושבת שהחבר צודק, ואני אוכלת את עצמי . מלבד הכעס המלווה את המאבקים הפנימיים, מורגש אצל הוותיקים עצב על התפרקות הקיבוץ הישן . יש ביניהם הסבורים שהסיבה היא סיום תפקידו בחברה הישראלית, ושיש להשלים עם כך . יש כעס על הדרך שבה "מפרקים את הקיבוץ" והרגשה של אובדן שליטה . אומרת דינה, אשתו של שגיא : הילדים שלי בצד השני של המתרס . הם לא הקיבוץ של פעם, הם בראש של השינוי . הם גם לא עם עוז, בגלל הדרך שלו, לא בגלל הרעיונות . היום אני ושגיא בעמדה שאין מנוס . הקיבוץ גמר את דרכו . אני לא מתלבטת, אני מצטערת, אבל זה לא רלוונטי . היה לי י...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית