ב. תחילת פעולתו של צוות השינויים השני

אל יהודה הראל . משנתו של הראל הייתה ידועה זה מכבר : הפרדה בין המשק לקהילה, ניהול המשק הקיבוצי על­פי כללים קפיטליסטיים והגבלת תחולתם של הכללים הסוציאליסטיים לחיי הקהילה ) הראל, 1993 ( . על­פי המלצתו של הראל שכר הצוות את שירותיו של נחום שהיה מחניכיו של הראל . מעניין שיועץ ארגוני בעל כיוון כזה, נשכר שנה לאחר שהוכנסו סדרי תשלום דיפרנציאליים בהעברות שכר מן המפעל לקיבוץ, הדומים לאלה שהמליץ עליהם הראל ) ראו פרק חמישי לעיל ( . נחום, אגב היה אמור לייעץ לא רק לצוות השינויים אלא גם לוועדת כוח­אדם . נחום היה בעל ניסיון קודם בהפעלת תהליכי הפרטה ושינוי בקיבוצים, ובתחילת הייעוץ בכרמלית היה עדיין חבר קיבוץ . המגמה של צוות השינויים הייתה להסתייע בנחום לגיבוש הצעות מפורטות ואולי גם ליישום השינויים הלכה למעשה . מספר נחום : זו פעם ראשונה שנפגשתי במנהל שינוי במשרה מלאה . עוז היה אז בשיא הלהט, ואתם מכירים אותו . הפגישה הראשונה הייתה "החוזה" . 16 היה צוות גדול, והיה לו משקל כבד­ אברהם המזכיר, מי שהיה אז מרכז­המשק, דוד, שנבחר בהמשך למנהל המפעל, יעל, אשתו של ברק, שמעון ] העובד הסוציאלי [ , ועוזי, מרכז משאבי אנ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית