סיכום

שבו יכלה ל"היטיב" עם מוסדות המשק, או ל"למד אותם לקח", הכול על­פי רצונה . כמו כן, ההקשר החדש חיזק את מעמדו של ברק, יו"ר מועצת המנהלים של המפעל, גם כלפי הקיבוץ, באמצעות שליטתו במפעל . ההפרדה בין גזברות המפעל לזו של הקיבוץ יצרה לחץ כספי על מוסדותיו, וזה חיזק את הדחף להתייעלות ושינויים בניהול הקיבוץ . במפעל לא נוצרו לחצים כאלה, וייתכן שהרזרבות הגדולות יצרו אילוצי תקציב רכים למדי . לכן חשוב לציין כי לעת עתה הניהול הזהיר והשמירה על עתודות ההון הניבו הכנסות נאות, גם בתקופת המיתון . לשיטת החישוב של תשלומי המפעל לקיבוץ היו גם השפעות נוספות : . נוצר אינטרס כללי של הקיבוץ שחברים רבים ככל האפשר יעבדו במפעל, ובכך יגדילו את הכנסות הקיבוץ, יותר מכפי שהיו תורמים אילו עבדו בעבודה דומה במקום אחר . מלבד זאת, התשלום הגבוה יותר שקיבל הקיבוץ עבור עובדיו במפעל לעומת הכנסותיו מעובדים במקומות אחרים, עודד את עובדי המפעל לדרוש שכר גבוה יותר לכשיונהג התגמול הדיפרנציאלי, על עבודה באותה רמת מיומנות . . מאחר שעיקר ההכנסה של הקיבוץ מהמפעל היה תשלומים עבור עבודת חברים, נמנעו מחלוקות בין המפעל לקיבוץ אם לחלק רווחים או ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית