סיכום

אברהם, יוסף, דוד, מנהל המפעל, ועוזי, רכז משאבי האנוש של כרמלית ( נכנסו למעורבות בנושא השינויים במסגרת צוותי­המשנה של הצוות הראשון . כמו­כן ניתן לזהות בארבע החוברות של הצוות כיוונים שבאו לביטוי מאוחר יותר : למשל, חוברת 2 מאתרת מקורות תעסוקה מחוץ לקיבוץ, בחוברת 3 מופיעים עקרונות היסוד בעניין מרכזי האחריות; ובחוברת 4 מופיעה הצעה להפרטת שירותים . . אפשר שגורם נוסף לחולשת הצוות הראשון היה מעמדו של גדי, שעמד בראשו . לדבריו, כיוון שלא נמנה עם הוותיקים, התקשה לריב עמם כשהם "קיבלו פיק ברכיים" כל אימת שדחף להנהיג את השינויים . הדעת נותנת שרקע זה, שהחליש אותו בקיבוצו, לא הפריע לו במערכת האזורית, שבה מכהנים מנהלים מקיבוצים שונים . מתברר שהובלת השינויים, אף שלא היו בה סמכויות פורמליות, או אולי דווקא משום שחסרה אותם, דרשה סמכות בלתי­פורמלית כדי להצליח . . מובילי הצוות הראשון מצאו עצמם "נענשים", מבודדים ופגועים לאחר "כישלונם'', כשהאליטה המרכזית מאשימה אותם ב"בזבוז חודשים יקרים", ואילו יו"ר הצוות השני טוען בזלזול כי עבודת הצוות הראשון הייתה "נטולת כל ערך", וכי הוא ''נאלץ להתחיל את הכל מההתחלה" . זלזול...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית